RAZEM Z NAMI O ZĘBY DBAJĄ

1. Przedszkole Niepubliczne ABC w Łodzi
www.abc-przedszkole.pl
2. Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
www.gim7.edu.lodz.pl
3. Prywatne Przedszkole PLAYSCHOOL w Łodzi
www.playschool.wikom.pl
4. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy
www.loleczyca.edu.pl
5.Centrum Helen Doron Early English , Łódź - Polesie
www.helendoron.pl/lodz-polesie
6.Przedszkole Miejskie nr 126 w Łodzi
www.pm126.edu.lodz.pl
7.Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi
www.gim26.vel.pl
8.Warsztaty Terapii Zajęciowej " Słyszę Serce"
www.slyszeserce.org.pl
9.Zespół Szkół nr 1 w Krośniewicach
www.gimkace.info
10.Zespół Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach
www.azory.org
11. Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi
www.sp174.republika.pl
12. Przedszkole Miejskie nr 43 w Łodzi
www.wikom.pl/pm43lodz
13. Przedszkole Miejskie nr 3 w Koluszkach
www.bip.p3koluszki.wikom.pl
14. Przedszkole Miejskie nr 71 w Łodzi
www.pm71lodz.wikom.pl
15. Przedszkole Miejskie nr 47 w Łodzi
www.pm47lodz.wordpress.com
16. Przedszkole Miejskie nr 39 w Łodzi
www.pm39lodz.wikom.pl
17. Przedszkole Miejskie nr 94 w Łodzi
www.pm94lodz.wikom.pl
18. Przedszkole Miejskie w Gałkowie Dużym
www.pgalkow.wikom.pl
19. Przedszkole Galileo w Łodzi
www.familijny.pl
20. Przedszkole Miejskie nr 227 w Łodzi
www.pm227.edu.lodz.pl
21. Przedszkole Miejskie nr 84 w Łodzi
www.pm84lodz.wikom.pl
22. Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi
www.pm131.szkoly.lodz.pl
23. Przedszkole Miejskie nr 160 w Łodzi
www.pm160lodz.edupage.org
24. Przedszkole Miejskie nr 22 w Łodzi
www.przedszkole22lodz.przedszkolowo.pl
25. Przedszkole Miejskie nr 207 w Łodzi
www.pm207lodz.wikom.pl
26. Przedszkole Miejskie nr 128 w Łodzi
www.pm128.pl
27. Przedszkole Miejskie nr 121 w Łodzi
www.przedszkole121.edu.pl
28. Przedszkole Miejskie nr 73 w Łodzi
www.wikom.pl/pm73lodz
29. Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi
www.pm200lodz.wikom.pl
30. Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi
www.wikom.pl/pm192lodz/
31. Przedszkole Miejskie nr 12 w Łodzi
www.pm12.com.pl/
32. Szkoła Podstawowa nr 33 w Łodzi
www.sp33.org/